ODNOSI S JAVNOŠĆU / PUBLIC RELATIONS (PR)

Postoji više od 600 citiranih definicija odnosa s javnošću Jedna od najčešćih je; “disciplina komuniciranja s različitim javnostima, kroz odabrane kanale koji pomažu u međusobnom razumijevanju i uvažavanju. Cilj im je uspostaviti ravnotežu između prenositelja i primatelja poruke kako bi se postiglo međusobno uvažavanje pri izgradnji čvrstih odnosa“.

Ili jedna šaljiva, koju je objavio Patrick Jackson:

„Kad je Adam sreo Evu, dogodio se odnos. Iza toga je uslijedio nesporazum. I u svakom društvu, bez obzira kako malo ili primitivno bilo pojavljuju se problemi u komunikaciji koji se moraju riješiti. Time se bavi PR: izgrađuje i poboljšava međuljudske odnose“.

Ljudski odnosi i međusobne veze su u suvremenom životu  sasvim prirodne  i  neophodne. Ta ovisnost je stvorila potrebu za  novom disciplinom i filozofijom koja se naziva  Odnosi s javnošću.

 Ključne funkcije u odnosima s javnošću:

 • Uspostavljaju i održavaju dugoročne odnose s javnošću.
 • Funkcija menadžmenta.
 • Jednom su nogom u organizaciji, a drugom izvan nje.
 • Usmjeravaju odluke uprave, predlažu nove trendove.
 • Stvaraju pozitivno okruženje.

Neke od mnogobrojnih vrsta odnosa s javnošću:

 1. Odnosi s medijima
 2. Odnosi s tržištem
 3. Odnosi sa stručnom javnošću
 4. Odnosi s poslovnom javnošću (Business to business)
 5. Odnosi s javnim institucijama
 6. Lobiranje
 7. Interno komuniciranje
 8. Krizno komuniciranje i upravljanje opasnostima
 9. Savjetovanje u OSJ
 10. Upravljanje temama
 11. Event management

Dobar PR-a stručnjak mora posjedovati; dobar smisao za humor, pozitivnost i optimističnost, laku komunikaciju  s ljudima, sposobnost nošenja s rokovim i hitnošću, energičnost. Razumijevanje odnosa među slojevima unutar organizacija. Strateško razmišljanje. Pismenost. Analitičke sposobnosti. Kreativnost. Instinkt. Sposobnost uvjeravanja.

VAŽNOST ODNOSA S JAVNOŠĆU

Suvremena djelatnost odnosa s javnostima postoji pola stoljeća i danas se poslovanje ne može zamisliti bez izgrađenih odnosa s javnošću. Uspjeh nekog poduzeća ne ovisi samo o kvaliteti njegovih proizvoda i usluga nego se dobrim dijelom zasniva i na odnosima s javnošću. Ukoliko se želimo nametnuti tržištu, da nas ono prepozna i prizna, želimo li osvojiti svoje kupce, sklopiti nove poslovne aranžmane, neizbježno treba posegnuti za odnosima s javnošću.

KOMUNIKACIJA je sporazumijevanje, a komunikacijska profesija je izrazito kreativna. Sve počinje s komuniciranjem jer komunikacije predstavljaju jedan od najvažnijih procesa u poslovnom svijetu, svijetu zabave, neprofitnim organizacijama, međunarodnim odnosima, politici ali i u svakidašnjem životu.

Zašto je važno znati DOBRO KOMUNICIRATI?

Komunikacija predstavlja sredstvo kojim uspostavljamo i mijenjamo odnose, stoga je sposobnost uspješne komunikacije jedna od najvažnijih životnih vještina. Dobra komunikacija je ona koja je učinkovita; ostvaruje ciljeve osoba koje komuniciraju.

Dobrom ćemo komunikacijom uspješno prenijeti informaciju, iskazati mišljenja i osjećaje, primiti mišljenje i odgovor drugih, uspješno ćemo poučiti i naučiti, utjecati na druge, uvjeriti i nagovoriti, ostaviti dojam, izgraditi odnos i povjerenje, razriješiti konflikte i postići dogovor…

„U  odnosima  sa  drugim  ljudima  ne  ponašaj  se  tako  da  ti  prijatelji  postanu  neprijatelji,  već da ti neprijatelji postanu prijatelji“.  Pitagora   

Pitagora je dao savjet za PR, a vama je dostupan PR expert, Coach (ICI) i NLP praktičar KaGita akademije.

Učimo zajedno dobro komunicirati i zajedno PRofitirati.

OBRATITE nam se!

KaGita akademija uvijek komunicira sa svojom javnošću, RADO!

Prijavi se!