U glazbenom uratku Kristina Gita Kavran, jedan od izvođača

U glazbenom uratku Kristina Gita Kavran, jedan od izvođača