PRVA video izložba unikatnih umjetničkih slika u Hrvatskoj

PRVA video izložba unikatnih umjetničkih slika u Hrvatskoj, a i šire Autor video izložbe i umjetnik: Kristina Gita Kavran