Međimurske novine – Kako otpustiti iz života osobu

Kristina Gita Kavran iz Kagira centra: Kako otpustiti iz života osobu koja je odlučila nastaviti drugim putem?